Nieuws

de laatste dagen

Beste leden,
De afgelopen periode zijn door het bestuur afspraken met de gemeente
Best gemaakt over de overdracht van het paviljoen en het omliggende
terrein van Bata TC.


De formele overdracht staat gepland op 3 januari 2018. De gemeente
heeft aangegeven dat het paviljoen leeg en bezemschoon moet worden
opgeleverd. Dit geldt eveneens voor de buitenberging. De afgelopen
weken hebben we hard gewerkt om alles op te ruimen, weg te brengen, te
verkopen. Inmiddels is alles leeg en kunnen we de overdracht aan de
gemeente met vertrouwen tegemoet zien.
Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de toekomstige
bestemming van het terrein. Dat is verder een zaak van de gemeente.

Na de overdracht gaan we als bestuur verder met de administratieve en
financiële  afhandeling van de opheffing. Zodra we zo ver zijn zullen
we een allerlaatste ledenvergadering bij elkaar roepen om een
toelichting te geven op de verdere afwikkeling en om het bestuur en de
penningmeester een finaal decharge te kunnen verlenen op basis van een
laatste kascontrole.
De uitnodiging voor deze laatste ALV volgt in de loop van januari 2018.


Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een gezellige jaarwisseling
toe en alle goeds voor 2018!


Robert Kramer
Secretaris Bata TC

« Terug

» Nieuws archief