AED

AED IN BATA PAVILJOEN

 

Maart 2012: Bata Industrials schenkt AED

We zijn al enige tijd op zoek naar de mogelijkheid om een AED (Automatische Externe Defibrillator ) in het clubhuis te krijgen. Onze sponsorcommissie heeft Bata Industrials benadert met het verzoek om onze vereniging – in het kader van sponsoring, een AED te schenken. Bata Industrials heeft aan het verzoek voldaan. Binnenkort zal er in het clubgebouw een cursus worden gegeven om met de AED te kunnen werken. Woensdag 7 maart heeft er ook een artikel in Groeiend Best gestaan.

 

April 2012: AED

Met ingang van het nieuwe seizoen hangt er naast de keukendeur een AED, geschonken door BATA INDUSTRIALS. Om dit apparaat ook goed te kunnen bedienen (wat overigens niet zo moeilijk is) is het gewenst dat zoveel mogelijk leden hiermee om kunnen gaan. We hopen het nooit nodig te hebben, maar ja, je weet maar nooit. Nu benaderen wij de leden die hebben aangegeven dat ze al BHV-er zijn en een aantal leden uit verschillende groepen van de vereniging voor een deelname aan een AED-cursus. Dit om de kans te vergroten dat, mocht er iets gebeuren, er iemand op het op het tennispark aanwezig is die hiermee mee overweg kan. Wij vinden dit belangrijk. Mocht je al een AED kunnen bedienen dan is het natuurlijk niet nodig om hier aan deel te nemen, maar laat ons wel even weten of je het kunt, dan kunnen we een lijst maken. 

 

Mei 2012: foto's AED cursus , klik hier

 

Introductiefilmpje aed, klik hier Hier kunt u zien hoe de aed bedient moet worden, bekijk het eens, zodat ook u misschien ooit een leven kan reden met de AED