b-alv

Terugkoppeling 2e Bijzondere Algemene Ledenvergadering BATA TC

Op 14 maart jl. is tijdens de 2e Bijzondere Algemene Ledenvergadering een stemming onder de aanwezige leden gehouden over het voorgenomen besluit tot opheffing van de vereniging per 1 januari 2018.

Tijdens de vergadering waren 46 senior-leden aanwezig.

De uitslag van deze stemming is als volgt:

Aantal stemmen voor: 35

Aantal stemmen tegen: 10

Aantal onthoudingen van stemming: 1

Zoals in de statuten is bepaald kan er worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden mits met een meerderheid van tenminste 2/3 (tweederde) van de uitgebrachte stemmen.

Uit bovengenoemde uitslag blijkt dat met deze stemmingsuitslag aan deze voorwaarde is voldaan waardoor het besluit kan worden geëffectueerd.

Tennisvereniging BATA TC zal dus per 1 januari 2018 worden opgeheven. Het bestuur blijft tot die datum in functie en zal zich inspannen om de opheffing van de vereniging op een nette en verantwoorde wijze te realiseren. Waar nodig zal hier de hulp van de leden bij worden gevraagd.

Laten we er met elkaar een mooi laatste tennisseizoen van maken!

Namens het bestuur,

Robert Kramer

Secretaris Bata TC