Opzeggen lidmaatschap

Let Op!

Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 01 december onder vermelding van Naam, adres, geb.datum en bondsnummer en voorzien van handtekening.

U kunt uw opzegging sturen naar:
 
Bata T.C. ledenadministratie
T.a.v. Patrick Schouten
P/a Priemeind 9, 
5685 EC  BEST