Adressen

Adressen en informatie

 

Tennispaviljoen

De Dommel 4 5684 PN Best

Tel: 0499 - 371926 www.batatc.nl

 

Functie

Naam

e-mailadres

Telefoonnummer

Voorzitter

Bert Methorst 

voorzitter@batatc.nl

0499-397137

Secretaris

Robert Kramer

secretaris@batatc.nl

0499-374397

Penningmeester

Patrick Schouten

penningmeester@batatc.nl

0499-375742

Activiteitencommissie

Jeugdcommissie

 

Technischecommissie

Paul van den Eijnde 

technischecom@batatc.nl

0499-374249

Accommodatiecommissie

Marc Schoonhoven

accommodatiecom@batatc.nl

0499-313114

 

Overige adressen:

 

Bardienstcommissie

Marc Schoonhoven

bardienst@batatc.nl

06 216 66 219

Ledenadministratie

Patrick Schouten

ledenadministratie@batatc.nl

0499-375742

Website                              Wendy Legierse                mail webmaster